15.09.23

Vastuvõtt ja väljaarvamine
 

Lapse Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord reguleerib lasteasutustesse laste vastuvõtu taotlemist, vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

Lapse Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord siit

Lapsevanemal tuleb lapsele lasteasutusse koha saamiseks täita vastav taotlus e-keskkonnas
 

Täiendavate küsimuste korral lasteaia järjekorra osas palume pöörduda haridus- ja kultuuriosakonda telefonil +372 5551 0516 või e-posti teel: piret.luik@harku.ee

   

Hetkel puuduvad vabad kohad Tabasalu Teelahkme Lasteaeda!

Lasteaiakoha taotlemine ARNO keskkonnas 1. veebruar - 1. märts

Lasteaia kohakasutuslepingute sõlmimise tähtaeg 15. juuni
Rühmade komplekteerimise tähtaeg 20. juuni

Lasteaia KOHATASU

Seoses miinimumpalga tõusuga muutub lapsevanema kaetava osa määr koolieelses lasteasutuses alates 1. jaanuar 2023:

Kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht 31. detsembri seisuga ei ole Harku vald - kohatasu 20% alammäärast (2023. aastal 145 €);

Kui ühe vanema elukoht on 31. detsembri seisuga Harku vald - kohatasu 15% alammäärast (2023. aastal 108,75 € kuus);

Kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht on 31. detsembri seisuga Harku vald – kohatasu 10% alammäärast (2023. aastal 72,5 €)

Kohatasust vabastatakse paljulapselised pered (kolm või enam 0-16 a last, 19a õppimise korral) ning mõlema vanema või üksikvanema elukoht on 31. detsembri seisuga Harku vald.

Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord on leitav Harku vallavalitsuse kodulehel: https://www.harku.ee/lasteaiakoha-taotlemine


Avaldus lapse lasteaiast VÄLJAARVAMISE kohta siit