8.01.20

Vastuvõtt ja väljaarvamine
 

Lapse Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord reguleerib lasteasutustesse laste vastuvõtu taotlemist, vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

Lapse Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord siit

Lapsevanemal tuleb lapsele lasteasutusse koha saamiseks täita vastav taotlus e-keskkonnas
 

Täiendavate küsimuste korral lasteaia järjekorra osas palume pöörduda haridus- ja kultuuriosakonda telefonil +372 5551 0516 või e-posti teel: Kristi.Villand@harku.ee või Reelika.Lohmus@harku.ee tel: 6063805

   

Hetkel puuduvad vabad kohad Tabasalu Teelahkme Lasteaeda!

Lasteaiakoha taotlemine ARNO keskkonnas 1. veebruar - 1. märts

Lasteaia kohakasutuslepingute sõlmimise tähtaeg 15. juuni
Rühmade komplekteerimise tähtaeg 20. juuni

Lasteaia KOHATASU siit

Avaldus lapse lasteaiast VÄLJAARVAMISE kohta siit