Projektid ja tunnustused

Oleme liitunud projektiga:
 
  • Samm-sammult
  • Kiusamisest vaba lasteaed
  • PRIA koolipiima programm
  • PRIA koolipuuvilja programm

Osalemine taotlusvoorudes:

  • Aastal 2018 osalesime EV100 „Igal lapsel oma pill" taotlusvoorus ja saime rahastuse ühe laste viiuli, kahe väikekandle ning plaatpillide koplekti ostuks.
  • Meie lasteaed osales aastal 2018 SA Innove taotlusvoorus „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine" ja meie projekt "Tabasalu Teelahkme lasteaed teekonnal lapsest lähtuva õpikäsituseni" sai positiivse vastuse projekti  Uute oskuste ja mõttemudelite juurutamine regionaalse haridusinnovatsiooni keskusena". Tänu toetusele toimus personalile 2 meeskonnakoolitust, 1 supervisioon ja 4 sisekoolitust ning õppekäik Soome reggio emilia lasteaedadesse Tuusulas ja Kirkonummis.
  • Kevadel 2019 taotlesime rahastust Progetiigri programmi seadmete taotlusvoorus ja saime positiivse vastuse. Tabasalu Teelahkme Lasteaia Arengukava 2018-2020 üks eesmärk on tuua sisse robootika ja digiharidust.

Selleks on võetud järgmised eesmärgid:
1. suurendada robootika ja digivahendite vahendite olemasolu ehk teisisõnu leida
ressursse, et muretseda lasteaiale kaasaegseid tehnoloogilisi ja eelkooliealisele lapsele
suunatud vahendeid.
2. personali koolitused – õppida kasutama erinevaid eelkooliealistele suunatud robootika
ja digitehnoloogilisi vahendeid. Planeeritud ja osaliselt juba toimunud on
sisekoolitused, koolitused ja õppekäigud
3. lõimida robootika ja digivahendeid õppetöös, et muuta õppimine lapsele põnevamaks
ja arendada lapse STEM oskusi.
4. Teha koostööd teiste Harku valla lasteaedadega robootika vallas – jagada õpikogemusi.
(Robootika õpilõunad õpetajatele, ühised koolitused).
5. Tutvustada robootikavahendeid lastevanematele, teha vanematele robootika õhtuid.

Saadud vahenditega on hea alustada digihariduse andmist lasteaias.

Tunnustused:
2018 Tervist edendav lasteaed - tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustikku kuuluvad vabatahtlikkuse alusel liitunud lasteaiad, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest.

2019 Väärtuskasvatuse lasteaia tiitel "Hea Lasteaed Teerajaja" - Tartu Ülikooli Eetikakeskus