Tabasalu Teelahkme Lasteaia õppekavas on väljatoodud lapse arengu eeldatavad tulemused järgnevates õppe- ja kasvatustöö valdkondades:
1. Mina ja keskkond;
2. Keel ja kõne;
3. Eesti keel kui teine keel;
4. Matemaatika;
5. Kunst;
6. Muusika;
7. Liikumine.
 
Õppekava on leitav siit