Muusikaõpetaja Riina Rüütelmaa
 
Muusika kaudu saame tuttavaks helide maailmaga ja ise musitseerimise võimalustega. Muusikategevuses on pillimängu, laulmist, rütmilist liikumist ja muusika kuulamist, et soodustada lapse sotsiaalsete oskuste arengut ja teadmiste omandamist läbi mängu.