Tabasalu Teelahkme Lasteaed asukohaga Hämariku tee 1/5, Tabasalus Teelahkme elurajoonis, mis alustas tegevust aastal 2002 on lasteaed,  90 lapsele vanuses 3 -7 eluaastat. Sügisest 2021 lisandus Tabasalu Teelahkme lasteaia majale  kaherühmaline moodullaasteaed 40 lapsele Vääna-Jõesuus asukohaga Hiie tee 21/ Terra tee 8/1, kus on kaks liitrühma vanusele 1,5 - 6 aastat. Sügisest 2022 liitub veel kaks sõimerühma Vääna-Jõesuus ja siis  saab seal kokku olema 76 last.

Tabasalu Teelahkme Lasteaed ja tulevane Vääna-Jõesuu maja on armsad väikesed majad, turvalise ja hea kasvukeskkonnaga, kus on suurepärased tingimused lapse mitmekülgseks arenguks – toimetada toas ja õues, metsas ja mere ääres, avastada ja uurida, mängida ja õppida.

Tabasalu Teelahkme lasteaed on teekonnal projektõppe ja lapsest lähtuva õpetuse poole, kus lapsel on võimalus juhtida oma õppimist, aega minna teemadega süvitsi, aega mängida ja sõpradega koos olla, kus lasteaed ja lapsevanemad on teineteisele kasvatuspartnerid turvalise ja arendava keskkonna loomisel.

 

Missioon, visioon, väärtused

Missioon:
Olla lapsest lähtuv, kvaliteetset alusharidust ja turvalist päevahoidu võimaldav õppeasutus, kus arvestatakse iga lapsega.

Visioon:
Lapse arendamine soodsas õpi – ja kasvukeskkonnas, kus väärtustatakse hoolivust, koostööd ja mängu ning saavutatakse kooliküpsus ja omandatakse eluks vajalikud käitumisnormid.

Põhiväärtused:
HOOLIVUS väljendada huvi , empaatiat ja abivalmidust üksteise suhtes.
KOOSTÖÖ tegutseda ühiselt eesmärkide rakendamisel.
MÄNG on väikese inimese töö.

LOOVUS aitab elus igas olukorras

KESKKONNAHOID õpetab hoolima ja märkama ümbritsevas elus toimuvat

TERVIS ja tervislik eluviis, aidata kaasa füüsiliselt aktiivse ja tervet kodaniku kasvamisele      

Väärtused, mida soovime lapses kujundada ja toetada: Lugupidamine endast ja teistest, hoolivus,  ausus, iseseisvus, uudishimu, empaatia, loovus, julgus, enesekindlus, isikupära.

Keskkonna kujundamisel väärtustame:

Lapse huvi, lapsest lähtumine, avatus, turvalisus, tervislikkus, säästlikkus, mitmekesisus, omanäolisus, innovaatilisus, loovus.

Õppe- ja kasvatusprotsessis väärtustame:

Mängulisus, ea- ja jõukohasus, otsustusvõime, vastutustunne, valikuvabadus, aeg, protsessikesksus, tasakaal, terviklikkus, loovus, iseseisvus, paindlikkus ja füüsiline aktiivsus.

 

 

Teelahkme lasteaia laul

 

On koht, kus kiirelt möödub aeg,

täis mänge iga päev.

Neid saadab laste kilked, naer

kuni kooliaeg on käes.

 

Teelahkme, Teelahkme lasteaed

on meie armas lasteaed.

Teelahkme, Teelahkme lasteaed,

siin rõõmsalt möödub aeg.

 

Kui hommikul on tuju halb

ja päikseta näib päev,

siis õpetaja teeb sul pai

ja sõber annab käe.

 

Teelahkme, Teelahkme lasteaed

on meie armas lasteaed,

Teelahkme, Teelahkme lasteaed,

siin rõõmsalt möödub aeg.

 

PUNANE, SININE, ROHELINE JA KOLLANE!

PUNANE, SININE, ROHELINE JA KOLLANE!

 

Teelahkme, Teelahkme lasteaed

on meie armas lasteaed,

Teelahkme, Teelahkme lasteaed,

siin rõõmsalt möödub aeg.

 

Teelahkme, Teelahkme lasteaed

on meie armas lasteaed,

Teelahkme, Teelahkme lasteaed,

on meie lasteaed.

 

(Merita Tamm, 2011)