Logopeed
 
Olen Merlin Graubner, Teelahkme lasteaia logopeed. Minu ülesannete hulka kuulub laste kõne ja häälikuseade ealevastavuse jälgimine ja hindamine, võimalike arenguerisuste märkamine ning lapse toetamine nende ületamisel. Olen võtnud endale eesmärgiks lapse isiksuse väärtustamise, temaga usaldusliku ja sooja kontakti loomise, talle turvalise ja toetava arenduskeskkonna loomise ning lapse jaoks olemas olemise. Olen siin laste pärast ja nende jaoks ning soovin aidata lapse kõnelema, suhtlema, ennast väljendama, küsimusi esitama, jutustama, lugema, kirjutama- tagamaks talle edukas toimetulek koolis ja hilisemas elus.
 
Eripedagoog
 
Olen Liina Selgis ja töötan Tabaalu Teelahkme Lasteaias eripedagoogina. Minu ülesannete hulka kuulub kogu laste arenguspektri ealevastavuse jälgimine ja hindamine, võimalike arenguerisuste märkamine ning lapse toetamine nende ületamisel. 
 
AEV lastega töö regulatsiooni Teelahkme lasteaias leiad siit