Kohatasu

Lasteaia kohatasu määrad

  • kui kummagi vanema või üksikvanema elukoht 31. detsembri 2021 aasta seisuga ei olnud Harku vald, siis on kohatasu 20% alammäärast 
    (2022. aastal 130,8 €);
  • kui ühe vanema elukoht oli 31. detsembri 2021 aasta seisuga Harku vald, siis on kohatasu 15% alammäärast (2022. aastal 98,1 € kuus);
  • kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht oli 31. detsembri 2021 aasta seisuga Harku vald, siis on kohatasu 10% alammäärast (2022. aastal 65,4 €).

 

Kohatasust vabastamine

Vanema poolt kaetava osa tasumisest vabastatakse:

  • paljulapseline pere (kolm või enam 0-16 aastast last, 19 aastast õppimise korral), kui, mõlema vanema või üksikvanema elukoht oli 31. detsembri 2020 a. seisuga Harku vald. Lapse rahvastikuregistri järgne elukoht asub Harku vallas.
  • pere, kui ta on toimetulekutoetuse saaja;
  • pere, kelle eeskostel või hooldamisel on laps;
  • pere, kelle ühe kuu tulu pereliikme kohta kuue viimase kuu jooksul jääb alla Harku Vallavolikogu määrus nr 11 lisas kehtestatud toimetuleku piiri.

 

Alus: Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord

 
Abi ja lisainfo vallamajast

Taotluste esitamise ning lasteaiakohtade jagamise kohta saab lisainfot valla alusharidusspetsialistilt Piret Kloorenilt e-posti aadressil piret.klooren@harku.ee 

või telefonil 606 3805.

Mõisted:

Üksikvanem kasvatab last üksi ja peres puudub teine vanem. Üksikvanem on
• 
vanem, kellel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele või;
• lesk või;
• vanem, kes kirjalikult kinnitab, et on üksikvanem ja esitab asjakohased tõendid.

 

Pereks loetakse:
• abielus või kooselulistes suhetes olevaid samas eluruumis elavad isikuid või;
• ühise tulu ja/või majapidamisega isikuid ja nende juures elavaid alaealisi lapsi.

 

Paljulapseline on pere, kus on kolm või enam last vanuses 0-16 aastat (lapse õppimise korral 19a). Kui laps saab 19a jooksval õppeaastal, siis loetakse ta paljulapselise pere liikmeks soodustuse mõistes kuni 31. augustini või gümnaasiumi lõpuklassis 30. juunini.

 

Söögiraha ehk toidupäeva maksumus 1,75 eurot.
Alates 01.01.2023 on toidupäeva maksumus 2,50 eurot.