« Tagasi

Lasteaiatasud Harku vallas 2019

2019. aastal sõltub meie valla laste hoiu ja lasteaia kohatasu (lapsevanema osaluse määr) vanemate registreeritud elukohast 31.12.2018 seisuga.

Soodustusi tehakse vanematele lähtuvalt sellest, kas vanemate tulumaks laekub Harku valla eelarvesse või mitte. Harku valla laste hoiu ja alushariduse kulud kaetakse tuludest, mis laekuvad valla elanike tulumaksust valla eelarvesse.    

Kohatasu neli määra 0-20% kuutasu alammäärast alates 1. jaanuar 2019

1. Kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht 31. detsembri seisuga ei ole Harku vald - kohatasu 20% alammäärast (2019. aastal 108 €);

2. Kui ühe vanema elukoht on 31. detsembri seisuga Harku vald - kohatasu 15% alammäärast (2019. aastal 81 € kuus);

3. Kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht on 31. detsembri seisuga Harku vald – kohatasu 10% alammäärast (2019. aastal 54 €)

4. Kohatasust vabastatakse paljulapselised pered (kolm või enam 0-16 a last, 19a õppimise korral) ning mõlema vanema või üksikvanema elukoht on 31. detsembri seisuga Harku vald.