Tabasalu Teelahkme Lasteaias on süvendatud kunstiõpe.

Lasteaias töötab kolm erialaõpetajat: muusika-, liikumis- ja kunstiõpetaja.

Lisaks töötavad meie lasteaias Harku valla Tugikeskuse eripedagoog ja logopeed.

Arengulist suunamist  tuge vajavate lastega teeme koostööd Harku valla Tugikeskuse ja Rajaleidja keskusega.