Tabasalu Teelahkme Lasteaias on süvendatud kunstiõpe.

Lasteaias töötab kolm erialaõpetajat: muusika-, liikumis- ja kunstiõpetaja.

Lisaks töötavad meie lasteaias Harku valla Tugikeskuse eripedagoog ja logopeed.

Arengulist suunamist  tuge vajavate lastega teeme koostööd Harku valla Tugikeskuse ja Rajaleidja keskusega.

 

Lastekaitsetöö Harku vallas

Võta ühendust lastekaitsespetsialistiga

- kui kodused suhted on läinud keerulisemaks ja ei tea mida teha;

- kui on lahku mindud ja ei tea, kuidas edasi ühiselt last kasvatada;

- kui peres on erivajadusega laps;

- kui tunnete, et vajate nõu käitumisraskustega noorega toimetulekul;

- kui vajate abi lastega seotud asutustega suhtlemisel;

- kui teeb muret lapse sekusaalne käitumine.

Harku vallas on võimalus saada läbi lastekaitsespetsialisti:

  • Laste ja vanemate psühholoogiline nõustamine
  • Teraapiad (nt pereteraapia, loovteraapia jt)
  • Perelepitus - lahku läinud lapsevanemate toetamine hooldus- ja ülalpidamise küsimustes
  • Taastava õiguse lepitus noortele
  • Avatud dialoog lapse lähivõrgustiku koostöö toetamiseks lapsega seonduvates küsimustes
  • Tugiiiskuteenus
  • Sotsiaalne rehabilitatsiooni teenus
  • Riskikäitumisega noortele sotsiaalprogrammid

Kontaktid:

Evelin Raadik 584143341

Käthi Sisask 55583442

Ivika Kelder 59124800

 

LASTEABI TEL 116111

OHVRIABI 11606

LASTEMAJA (laste seksuaalne vägivald) 58545498