« Tagasi

Lasteaiakoha taotlusi õppeaastaks 2017/18 võetakse vastu alates 1. veebruarist kuni 1. märtsini e-keskkonnas HALDO.

Lasteaiakoha taotlusi õppeaastaks 2017/18 võetakse vastu alates 1. veebruarist kuni 1. märtsini e-keskkonnas HALDO.

Taotluse esitamiseks ja selle hilisema menetluse jälgimiseks e-keskkonnas HALDO (www.haldo.ee) tuleb seal esmalt luua ID-kaardi alusel isiklik konto.

E-keskkonnas taotluste esitamise videojuhendi leiab Harku valla kodulehelt www.harku.ee/e-keskkond-haldo. Peredel, kel puudub kodune võimalus e-keskkonnas töötamiseks, tuleb kohataotluse esitamiseks pöörduda Harku vallavalitsusse.

Lasteaiakoha taotlusi, mis on laekunud 1. märtsiks, hakatakse menetlema esimeses voorus ning märtsis tehakse ka e-keskkonna kaudu esimesed kohapakkumised. Esmalt tehakse kohapakkumised  (perioodil 1.märts - 15.aprill) kolmeaastastele lastele. Ajavahemikul 25.aprill kuni 15. mai saavad pakkumised vanemad ja nooremad kui kolmeaastased lapsed. Kohapakkumised tehakse prioriteetide alusel, milleks on lapse vanus, lasteaia lähedus kodule ja ühe pere laste käimine samas lasteaias.

Kohapakkumised tehakse esimeses etapis neile lastele, kes on õppeaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga Harku valla elanikud. Lisaks kontrollitakse enne rühmade lõplikku komplekteerimist, kas lapse ja ühe vanema elukoha aadress on rahvastikuregistri andmetel Harku vald.

Lisainfot taotluste esitamise ja lasteaiakohtade jagamise kohta saab valla haridusspetsialistilt Markus Metsarult e-posti aadressil markus.metsaru@harku.ee või telefonil 5551 0516.