Lugupeetud Harku vallalt lasteasutuse kohta soovivad lapsevanemad

Harku Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond  alustas  valla lasteaedade 2016/17 õppeaasta uute rühmade komplekteerimist ja avas taotluste esitamiseks vastava e-keskkonna. 
Lapsevanemal tuleb lapsele lasteasutuses  kohta saamiseks täita vastav taotlus e-keskkonnas
 
Uueks õppeaastaks lasteasutuse kohta taotleval lapsevanemal palume taotlus täita hiljemalt 1. märtsiks k.a kella 15.00-ks. 
15. aprilliks saadetakse sel aastal (seisuga 1.10.2016 )kolmeaastaseks saavate ja kohta taotlenud lapsevanematele lasteasutuse koha pakkumine või teade põhjusest, miks seda teha pole võimalik.   
Hiljemalt 15. maiks tehakse ülejäänud (vanemad ja nooremad kui 3 aastased) laste vanematele lasteasutuse koha pakkumise/avalduse lasteasutusse vastuvõtmiseks või teavitatakse põhjusest, miks ei ole võimalik seda teha.
 
Vanemal on õigus aastaringselt kohta taotleda alates lapse saamisest ühe aasta ja viie kuu vanuseks.