Kunstiõpetaja Mari

Kunstitegevused loovad võimaluse teadmistele eri meelte kaudu kinnitust saada ning uut kogeda katsetades. Eesmärk on, et laps oleks julge ja loov. Väärtushinnangute kujunemist toetavad kunstitegvuste seostamine rahvakultuuri ja loodushoiuga. 
Kunstitegevustes me kujutame ja väljendame oma mõtteid ja tundeid nähtaval kujul ning omandame voolimise, maalimise ja meisterdamisoskusi.