Kohatasu
 

Kohatasu kujunemine alates 1. jaanuar 2018

  1. Kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht on eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Harku vald, on vanema osa määr kohatasu maksmisel ühe lapse kohta 10% alammäärast, ehk 50 eurot kalendrikuus lapse kohta.
  2. Kui ühe vanema elukoht on eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Harku vald, on vanema osa määr kohatasu maksmisel 15% alammäärast ehk 75 eurot kalendrikuus lapse kohta.
  3. Kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel ei ole Harku vald, on vanema osa määr kohatasu maksmisel ühe lapse kohta 20% alammäärast ehk 100 eurot kalendrikuus lapse kohta.
  4. Kohatasust vabastatakse (ehk alammäär 0%) paljulapselised pered, kus mõlema vanema või üksikvanema elukoht on eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Harku vald.

Mõisted:

Üksikvanem kasvatab last üksi ja peres puudub teine vanem. Üksikvanem on
• 
vanem, kellel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele või;
• lesk või;
• vanem, kes kirjalikult kinnitab, et on üksikvanem ja esitab asjakohased tõendid.

 

Pereks loetakse:
• abielus või kooselulistes suhetes olevaid samas eluruumis elavad isikuid või;
• ühise tulu ja/või majapidamisega isikuid ja nende juures elavaid alaealisi lapsi.

 

Paljulapseline on pere, kus on kolm või enam last vanuses 0-16 aastat (lapse õppimise korral 19a). Kui laps saab 19a jooksval õppeaastal, siis loetakse ta paljulapselise pere liikmeks soodustuse mõistes kuni 31. augustini või gümnaasiumi lõpuklassis 30. juunini.

 

Söögiraha ehk toidupäeva maksumus 1,75 eurot.