« Tagasi

Lasteaiakohtade taotlemine uue õppeaasta künnisel

Lasteaiakohtade taotlemine uue õppeaasta künnisel

 

Vähemalt pooleteise aastaste laste vanemad saavad esitada lasteaiakoha taotlusi e-keskkonnas https://www.haldo.ee/ juba 1. septembril algavaks uueks õppeaastaks 2018/19. Kui vanem  märkis HALDOS, et on nõus lasteaiakoha asendamisega lapsehoiuteenusega, siis tuleb tal leida oma lapsele vaba koht sobivas eralapsehoius (vt ,http://www.harku.ee/lapsehoiuteenus). Eralapsehoius käiva lapse kohatasutasub vanem vallavalitsusele samadel alustel, kui valla lasteaias käiva vanema laps (vt http://www.harku.ee/lapsehoiuteenus).

 

Meie lasteaedade pered täienevad augustis üle 210 uue särasilmse lapsega. Kevadel kolmeaastaste laste rühmade moodustamise järel lasteaedades oli võimalus pakkuda sel aastal rekordiliselt palju kohti kaheaastastele lastele (üle 90-le)Rannamõisa lasteaias loodi eraldi kaheaastaste laste rühm, teistes lasteaedades on kaheaastased lapsed koos vanemate lastega. Järgmisel aastal kuue rühmaga lasteaia avamine Harkujärvel võimaldab lasteaiakohtade nõudluse meie vallas täielikumalt rahuldada.

 

Üksikud vabad kohad lasteaedades jagatakse soovijate vahel augustis. Lasteaiad selgitavad ja avalikustavad kodulehtedel üksikud vabad kohad (kahe- kuni kuueaastastele lastele). Vallavalitsus avalikustab 33. nädalal kodulehel kõigi valla lasteaedade üksikud vabad ja taotlemise tingimused. Vallavalitsus koos lasteaia juhtidega jagab kaalutlusõigusega taotlejate vahel üksikud vabad kohad.